Pomoc! Dítě snědlo písek

Děti mají vrozenou potřebu svět ochutnávat. Doslova. A tak každou věc, která se jim dostane do spárů, rovnou strčí do pusy.

Kde leží hranice mezi normální, běžnou a bezpečnou přirozenou cestou k budování imunity a kdy raději hned vyrazit donemocnice, pro vás zjišťoval Rádce Mimi klubu.

Špína k budování imunity
Vystavování organismu působení mikrobů, ba dokonce osidlování našeho organismu bakteriemi je do jisté míry žádoucí. Buduje se tím totiž imunita. Tělo si reakcí na cizorodý organismus vytvoří protilátky a nacvičí si obranné reakce. Navíc některé bakterie jsou pro tělo přínosné a jejich přítomnost je základním předpokladem zdravého fungování organismu. Uveďme bakterie mléčného kvašení v trávicím traktu, například známá escherichia coli, laktobacily, laktokoky, enterokoky a další. Právě tyto bakterie jsou také přítomny v probiotických léčebných preparátech, které se doporučují při potížích s trávením, při dětských kolikách, po průjmových onemocněních nebo po dobrání antibiotik.

Tyto bakterie osidlují tělo dítěte už během prvního roku života. Obvykle se však nenacházejí na dětském hřišti, děti je získávají už z mateřského mléka.

Budování imunity „špínou“ spočívá spíše v trénování reakcí organismu. Ta je v zásadě dvojí:

•    Reaguje na přítomnost nebezpečných cizorodých organismů, vytváří a aktualizuje protilátky, řídí další pochody v organismu (například zvracení nebo průjem, které zařídí rychlý odchod škodlivých látek z těla).
•    Reguluje reakce organismu na cizorodé organismy. Co to znamená? Především nařídí tělu, aby nereagovalo přehnaně na látky, které velké nebezpečí nepředstavují. Přehnanou reakcí se myslí alergie. Alergie je extrémní reakce organismu na látky, které nejsou zdraví ohrožující. Velmi, opravdu velmi zjednodušeně, lze říct, že průměrný kontakt dítěte s okolím může přispět ke snížení rizika rozvoje alergií. Není však zárukou, neboť alergie mohou být též dědičné a vliv mohou mít i další faktory.

Nástrahy a jejich nebezpečí

Malé děti kolem 1 roku věku už nadšeně objevují svět kolem sebe a zatím se ho obvykle snaží i ochutnávat. Než jim to vysvětlíte, pár měsíců se budete strachovat, jak moc jim může nějaká neobvyklá „lahůdka“ uškodit.


• Písek
Samotný písek sice není optimální svačinka, ale projde trávicím traktem a jeho malé množství by nemělo způsobit vážnější potíže. Horší je to s jeho kvalitou – pokud jde o veřejné pískoviště, nejspíš bude obsahovat stopy moči a výkalů různých zvířat, což představuje pro malé dítě poměrně vážné zdravotní riziko.
Doporučení: Na veřejných pískovištích dítě dobře hlídejte, vlastní pískoviště vždy zakrývejte plachtou, pokud jej zrovna nepoužíváte.

• Štěrk
Štěrk by dítě v žádném případě nemělo spolknout, většinou toho naštěstí tak malé děti ani nejsou fyzicky schopny.
Doporučení: Pokud však máte podezření, že se to povedlo, raději jeďte do nejbližší nemocnice.

• Hlína
Hlína a bláto, to jsou pro malé děti poměrně běžné materiály k ochutnávání. Pro tvořící se imunitu dítěte představují důležitý prvek, ale ke konzumaci bláta dítko nikdy nepovzbuzujte. Pro imunitu stačí rozumné množství. Pokud bude dítě sedět na vaší opečovávané zahradě, škubat trávník a do pusy se mu dostane hlína, zavřete oči a myslete na jeho imunitu.
Doporučení: Zpozorněte ve chvíli, kdy máte podezření na přítomnost výkalů v blátě, ty mohou pro zdraví dítěte představovat skutečné riziko.

• Voda
Kaluže vášnivě milují všechny děti. Skákat do nich, házet kamínky, zkoumat klacíkem nebo prstíkem, to je přímo živočišná radost. Hodně záleží na tom, kde se kaluž, potůček nebo rybník nachází. Proměnných může být celá řada, spolehněte se na své subjektivní posouzení.
o Blízkost / silničního provozu
o  Blízkost hospodářského chovu zvířat
o  Výkaly
o  Blízkost čistírny odpadních vod
V podstatě jde o to vyloučit takové kaluže a vody, kde je riziko kontaminace výkaly nebo průmyslovým znečištěním. Pokud je kaluž na vaší zahradě nebo na polní cestě, nejspíš nebude obsahovat takové mikroorganismy, které by pro zdraví vašeho dítěte představovaly skutečné riziko.
Doporučení: Dítě má pro budování imunity získat pouze vzorek tekutiny. Pokud se mu nějakým způsobem podaří se z plna hrdla napít, pak raději jeďte do nemocnice při první známce zvracení nebo průjmu.

Imunita je nesmírně komplikovaný proces. Lékařské výzkumy naznačují, že přílišná hygiena nemusí být vždy ku prospěchu věci. Pokud dítě do svých 3 let přijde do kontaktu se širokým spektrem bakterií, které mu pomohou správně nastavit imunitní systém, může to vést ke snížení rizika rozvoje celé řady chorob, zejména nemocí, které nazýváme civilizačními. Sem patří diabetes 1. typu, alergie, revmatické nemoci, infakt, mozková příhoda, rakovina, vysoký krevní tlak, obezita, reprodukční potíže, Alzheimerova choroba a další neurodegenerativní onemocnění, ale například i obyčejná zácpa.

Zároveň jsou v běžném okolí malých dětí i bakterie, které mohou způsobit vážné zdravotní komplikace, typicky jsou to bakterie z výkalů, neboť mohou nést některé jiná onemocnění. Vždy se tak snažte vyvarovat toho, aby dítě strčilo do pusy právě exkrement.

Je těžké vybalancovat míru vhodného kontaktu dítěte s okolním světem. Berte to s nadhledem, není možné stát dítěti za zády nepřetržitě a nejspíš to není dobré pro psychiku ani vaši, ani vašeho potomka. Někdy raději zavřete oči a myslete na imunitu.
Další tipy

Pravidelně Vám přinášíme nové rady a tipy.

Perte bezpečně a pečujte o pokožku svých dětí

Jemná dětská pokožka přímo vybízí k hýčkání a co nejšetrnější péči. Ale již od prvního dne přichází do kontaktu s...

Číst celý článek